0

Måler ved Drøbaksundet

JRV 5 years ago updated by mohn.erik 5 years ago 2

Er det noen av vindmålerne på vindsiden.no som gir indikasjon for vindstyrke i Drøbaksundet? Er det evt mulig å koble opp eksisterende måler slik som den på Torkildsstranden http://www.haglevsworld.no/weather/ (om denne er operativ fortsatt)?

ingen aktive målere der nå. Vi har tidligere vært koblet opp mot denne stasjonen. Skal sjekke ut om det er noen mulighet for å aktivere igjen.

Sist gang det var noe aktivitet på denne måleren var i September 2015.

Beste alternativ er kanskje målerne i moss området, kombinert med Steilene.