0
Under review

Åsgårdstrand

Steffen Torp 3 years ago • updated by Øystein Bjørke 2 years ago 4
Er det en ide å ta med vindmåleren i Åsgårdstrand, som viser godt på nord og øst i indre Oslofjord? http://www.cid.no/aasgaardstrand-havn/
Under review
Takk for link! Vi må sjekke med de som eier dataene. Jeg sender linken til Erik.
Jeg har tatt kontakt med horten havn for å få tilgang til deres værstasjoner. Forhåpentligvis er dette noe de kan være med på!
+1
Vi har vært i kontakt med Horten havnevesen, og har fått tilgang til deres værstasjoner i både Horten og Åsgårdstrand :)

De er nå tilgjengelig på vindsiden.no

http://vindsiden.no/default.aspx?id=71
http://vindsiden.no/default.aspx?id=72


Ser ut som disse er ute av drift nå?